Knowledgebase: Inne
TVN player.pl nie działa, wyświetla tylko reklamy
Posted by Robert O on 11 sierpnia 2016 04:45 PM

Problem:
Nie działa TVN player.pl, nie wiem dlaczego ...
TVN player.pl wyświetla tylko reklamy i nic więcej...

Rozwiązania:

1. Musisz posiadać polski adres IP
Jaki jest mój IP?

2. Sprawdź czy twoje urządzenie ma zainstalowane wszystkie wtyczki:
http://player.pl/przetestuj-usluge.html

3. Wyłącz dodatki blokujące reklamy np. Adblock :
http://player.pl/faq/dlac...warza,9374.html

4. Problem z licencją DRM
http://pomoc.onet.pl/69,4318,faq_serwis.html

5. Instalacja najnowszej lub starszej wersji Silverlight
http://www.microsoft.com/silverlight/

6. Wyczyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce
http://pomoc.onet.pl/46,4337,faq_serwis.html

7. Na urządzeniach mobilnych instalacja aplikacji player.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tvn.player&hl=pl
http://player.pl/aplikacj...padzie,627.html

8. Sprawdź czy masz ustawioną aktualną datę i godzinę (ona też ma wpływ na wyświetlane video)

9. Uaktualnienie przeglądarki, wtyczki silverlight oraz flash player zgodnie z wymogami player.pl ?
Jakie warunki muszę spełnić, aby korzystać z serwisu player.pl?

10. Poszukaj odpowiedzi/zapytaj na forach związanych z twoim systemem:
http://myapple.pl/forum/m...-player-problem

(56 vote(s))
Helpful
Not helpful