Knowledgebase: Konfiguracja VPN
OpenVPN - błąd podczas tworzenia klucza rejestru
Posted by Robert O on 11 sierpnia 2016 05:56 PM

Problem:

Podczas instalacji OpenVPN GUI otrzymuje komunikat:

błąd podczas tworzenia klucza rejestru HKLM/SOFTWARE/OpenVPN-GUI

Rozwiązanie:


Aplikację OpenVPN GUI należy uruchamiać jako administrator.
Aby to zrobić, zaznacz ikonę OpenVPN GUI, naciśnij prawy przycisk myszy i z rozwijanego menu wybierz: Uruchom jako administrator

Jeżeli nie chcemy za każdym razem uruchamiać OpenVPN GUI jako adminstrator, zaznacz ikonę OpenVPN GUI, naciśnij prawy przycisk myszy i z rozwijanego menu wybierz: Właściwości.
Następnie przejdź do zakładki: Zgodność i zaznacz Uruchom ten program jako administrator

Teraz OpenVPN GUI za każdym razem będzie uruchamiany z uprawnieniami administratora

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful