Knowledgebase: Inne
Czy blokujecie porty ?
Posted by Robert O, Zmodyfikowany przez Robert O on 30 marca 2018 10:24 AM

Mamy podział na 2 rodzaje ruchu:
- ruch wychodzący z komputer do Internetu
- ruch przychodzący z Internetu do komputera

Komunikacja VPN dla ruchu wychodzącego do Internetu nie jest ograniczona i dostępny jest cały zakres portów.
Dla ruchu przychodzącego z Internetu do komputera dla Państwa bezpieczeństwa porty są zablokowane.
Co oznacza, że jeżeli na komputerze uruchomimy serwera WWW to dostęp do niego będzie zablokowany.

Aby odblokować ruch przychodzący z Internetu do naszego komputera należy dokupić do wybranego planu VPN stały publiczny adres IP
(domyślnie komputery korzystające z połączenia VPN otrzymują dynamiczny publiczny adres IP, który się zmienia)
Nie ma znaczenia kto dostarcza nam internet i jaki to typ: dsl, adsl, 3g czy lte.

Po skonfigurowaniu i przypisaniu przez nasz zespół stałego adresu IP do Państwa konta, będzie możliwość wystawienia swoich zasobów do Internetu na wszystkich portach.
Czyli korzystając ze wcześniejszego przykładu, po uruchomieniu serwera WWW na naszym komputerze, będzie do niego dostęp z Internetu.

(7 vote(s))
Helpful
Not helpful